Helgrøde er det framtidas fôr? Ragnhild Borchenius (bildet over) fra Orkel kommer og gjør greie for det, mens fagrådgiver i TINE, Noralv Sandvik, vil ta for seg arbeidet med årets grovfôr og nyttige tips rundt det. Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, vil snakke om utfordringer både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder årets jordbruksforhandlinger. Årets Unge Bonde (2014) kommer også. Det er Tor Jacob Solberg fra Skiptvedt i Østfold. Han har erfaringer fra landbruk i New Zealand og kan sammenligne landbruket der med det norske landbruket.

Leder i Meldal Bondelag, Ola Bjørkøy (bildet til venstre),  gleder seg til landbruksmøtet, og håper mange kommer. Dette er et samarbeid mellom TINE Meldal produsentlag, Felleskjøpet Agri, Nortura, Meldal Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelag.

Påmelding innen 12. januar pga matbestilling. Det er lunsj midt i programmet. Arrangørene spanderer:-)

Program Framtid i landbruket

Meldal Samfunnshus kl 10 - 15.15.