Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Matfesten fortsetter

Turid og Ragnhild Nordbø Grindal Ysteri Foto: Sør-Trøndelag Bondelag

Dag to av Oi! Trøndersk Matfestival er godt i gang. Også i dag er det stor strøm av folk i gata og på torget. Sør-Trøndelag Bondelag var innom standen til Grindal Ysteri for å gratulere som årets beste stand 2015. De har stand sammen med Fannremsgården og Credo.

Trøndelags store matfest er i gang!

Gulrotaktivitet på matfestivalen 2015 Sør-Trøndelag Bondelag

Oi! Trøndersk Matfestival har 10-årsjubileum i år. Og det ble feiret med 10 meter kake på torget i dag. 1 meter fra 10 bakere i Trøndelag. Og Bondelaget har dyrket gulrot...

Kjøtt og melk produsert på gras er klimasmart

Ku og kalv Foto: Berit J Sølberg, Sør-Trøndelag Bondelag

Norsk matproduksjon skal være klimasmart og trygg, det er de fleste enige om. Hva som må gjøres og hvilke virkemidler vi bør bruke er det diskusjon om. Denne sommeren er det den konservative tenketanken Civita som har satt i gang debatten med sitt forslag om å avgiftslegge kjøtt som produseres på gras. Civita har laget en rapport om matproduksjon og klima. Budskapet er at landbruket er særbehandlet i klimapolitikken og har sluppet billig unna som en klimaversting. Avgiftslegging av kjøtt produsert på gras skal endre forbruket over på, det Civita mener er mer klimavennlig hvitt kjøtt, produsert på korn.

Kylling er mer ferskvare enn brød!

Sør-Trøndelag Bondelag besøkte Norsk Kylling 17. juni 2015 Foto: Tor Inge Lien

Når du kjører forbi Norsk Kylling i Engan på Støren i Midtre Gauldal, så se for deg store, lyse, rene rom hvor kyllingen henger på knagger som går i lange rekker oppunder taket og blir til fileter, grillbiter med uendelige smaker, rom hvor det lages pålegg, rom hvor pølsefarse blir til pølser… Hver dag går rundt 55 tonn fjørfekjøttvarer ut til markedet herfra . Det tar et drøyt døgn fra levende slakteferdig kylling i fjøset er blitt til en vare som leveres hvor som helst i landet.

Det er straks klart for barneaktiviteter på Matfestivalen!

Aina Reitan fra Flå Bondelag hjelper til med kornkverna i 2014

Trøndersk Matfestival har 10-års-jubileum i år, og det er ellevte gangen det dekkes opp til Matfestival i Trondheim sentrum! Også i år deltar Sør-Trøndelag Bondelag på barnas matfestival. I anledning matjordas år har vi med en palle med jord. Og hva vil befinne seg i jorda? Det får barna finne ut. Det blir muligheter for å skjære smaksprøver av grønnsaker, og selvfølgelig har vi med kornkvernene:-)

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Fjellmeieri i Midtre-Gauldal

Søknadsfristen er 20. august med unntak av tilskudd til drift av beitelag der fristen er 1. november. Ordninga er en del av Regionalt miljøprogram (RMP) og ble innført i 2005.

Kan vi flytte vei før det hugges i fjell?

Egil Berdal og Turid Mjønesaune peker mot fjellet der tunellen kommer ut på Mjønes Fv 714

Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over Åstfjorden det siktes til.

Våre samarbeidspartnere