Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Medlemsmøte om årets jordbruksforhandlinger

Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer medlemsmøte angående årets jordbruksforhandlinger på Oppdal Turisthotell onsdag 27. mai kl 19.30. Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes vil orientere resultatet av årets jordbruksforhandlinger.

Møte om ny E6 i Melhus

Sør-Trøndelag Bondelag og Melhus Bondelag arrangerer et informasjonsmøte om bygging av ny E6 fra Hage bru til Skjerdingstad. Tidspunktet er tirsdag 26. mai kl 19.30 og sted er Fremo Gård, Flå i Melhus.

Resultat med et nødskrik

Norges Bondelag og staten har inngått en jordbruksavtale som sikrer landbruket en inntektsmulighet på 13.000 kr pr årsverk. Dette er 3000 kr under snittet for andre yrkesgrupper. Med et nødskrik kan dette aksepteres, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo.

Stor aksjonsvilje

I går kveld samlet styret og lokallagene seg i et møte på Skjetlein Grønt Kompetansesenter der bondelagets krav og regjeringens tilbud i årets jordbruksforhandlinger ble diskutert.

Norsk matproduksjon i det blå

- Regjeringa sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger vil gi deg mindre sunn og kortreist mat fra norske jorder - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til regjeringens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.

Jordvern og matproduksjon

"Värdefull åkermark forsvinner" er tittelen på en artikkel i Gøteborgsposten som omhandler en doktorgradsavhandling av Elin Slätmo ved Gøteborgs Universitet. - Matjord er en begrenset naturressurs som må tas bedre vare på i samfunnet - sier forsker Elin Slätmo.

Dyrker optimismen rundt sau

Sauebøndene i Rennebu i Sør-Trøndelag sier de kan lære mye av hverandre.

Åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte

Bondelaga i Leksvik og Rissa inviterer politikere og bønder til åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte 26. mai. Vanvikan Samfunnshus er stedet der startskuddet for den landbrukspolitiske valgkampene i de to kommunene starter!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere