Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Kunnskap er gull verdt

Foto: Håvard Zeiner

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Jordvern et av vår tids viktigste miljøspørsmål

Lars Morten Rosmo Sør-Trøndelag Bondelag

Morgendagens forbrukere vil etterspørre trygg mat som er produsert på en bærekraftig måte. De vil stille krav om bærekraft i hele verdikjeden, miljø, moral og helse. Trendsetterne blant dagens forbrukere vil se hvordan maten produseres, de handler lokalt og kortreist. Den nye urbanisten vil selv ha jord på hendene og produsere til eget forbruk. Med dagens politiske kurs vil den jorda vi skal produsere grønnsaker, bær og korn på i framtida være lagt under asfalt. Dette er en av de største miljøtruslene i vår tid. I et miljøregnskap er bruken av matjorda et av de viktigste spørsmålene som NTNU ikke kan overse, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i et avisinnlegg i Adresseavisen.

Midt-Norsk kompetansesenter for landbruk og felles satsing på Fou

Lars Morten Rosmo Sør-Trøndelag Bondelag

Gjennom prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge og Kompetanseløft trøndersk landbruk har vi hatt felles satsing på forskning og utdanning. Her er det lagt vekt på å involvere næringa og FoU miljøene i hele regionen. Nå må vi bygge videre på dette samarbeidet for å utvikle arbeidet i NIBIO i vår region til det utviklingsredskapet det skal være. Vår region trenger tung satsing på FoU, vi har alle forutsetninger for å ta en ledende rolle om vi ikke skusler dette bort i intern strid. Men dette krever at alle parter vil bygge tillit og bidra til felles beste, ut over snever kommunal geografitenking. sier Lars Morten Rosmo i et leserinnlegg i Trønderavisa og Adresseavisa i dag

Åpen pelsdyrgård

Bjørnar Berg

Bjørnar Berg og familien åpner sin pelsdyrgård for publikum søndag 21. Juni kl 1200-1500. Adressen er Bjørnahaugveien på Byneset og veien er skiltet fra Ila og Klett.

Får gode råd om nytt sauefjøs

Foto: Håvard Zeiner

Kristoffer Moan skal investere millioner i nytt sauefjøs i Leksvik. Da er det greit å få noen gode råd på veien.

Økt norsk forandel

Jan gunner

Sør-Trøndelag Bondelags forslag til årsmøtet med Representantskapets innstilling ble enstemmig vedtatt på Norges Bondelags årsmøte. Saken ble lagt fram av styremedlem Jan Gunnar Eilertsen i Norges Bondelag.

Internasjonale handelsavtaler

Lars inne

Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide var gjest på årsmøtet i Norges Bondelag i dag. Etter Hareides innlegg ble det åpnet for spørsmål og fylkesleder Lars Morten Rosmo stilte spørsmål om Krf sin holdning til de kommende EØS artikkel 19 forhandlinger, TTIP avtalen og globaliseringsmeldingen.

Investeringsløft i melkeproduksjonen

Signe

Styremedlem og utsending Signe Lillian Nordmeland tok opp behovet for investeringer i melkeproduksjonen fram mot innføring av løsdriftskravet i 2024.

Våre samarbeidspartnere