Barneskole

  • Tips en venn om denne siden

Her finnes noen aktivitetsopplegg til bruk i skolen eller ved gårdsbesøk. Materiellet passer sammen med heftene i serien "...boka" mi som kan bestilles i nettbutikken.

Quiz og diplom

Tre ulike quiz med spørsmål om dyr, planter og mat, hentet fra heftene i serien "...boka mi". Dette er Word-filer som kan kopieres og redigeres hvis man ønsker å bytte ut noen spørsmål.

Undervisningsopplegg om husdyr

Grunnlag for tre korte foredrag: Gris / Ku / Sau

Spill på nett

Spill om gårdsarbeid, planter og dyr innholder fem ulike spill om bondens arbeid, planter, dyr og mat fra gården. Spillene kan brukes sammen med heftene i serien "...boka mi".

Filmer

I filmen På min gård vil jeg ha... kan du møte barn og voksne på fire gårder med korn, sau, geit, gris og ku. Spilletid ca 20 minutter. Bestilles i Nettbutikken.

I Melkebonden Nina blir du kjent med Nina og livet på gården. Spilletid ca 7 min.

Lenkesamling - skole

Denne siden inneholder lenker som kan være til nytte både for elever, lærere og bønder som samarbeider med skolen. Noen av lenkene er til sider på engelsk, dansk og svensk.

Kontakt mellom skole og bonde

En bonde kan komme på besøk i klasserommet, eller klassen kan besøke bonden hjemme på gården. Det finnes ca 520 lokale Bondelag i Norge. I lokallagene finnes skolekontakter som kan hjelpe skolene i lokalmiljøet å finne en gård å besøke eller en bonde som kan besøke skolen. Ta kontakt med Bondelagets fylkeskontor for å finne ut om det finnes et lokallag i ditt lokalmiljø. Bondelagets fylkeskontor kan også gi tips om aktuelle besøksgårder i fylket.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere