Nyheter

Utfordret på årsmøtet i Norges Bondelag

Næringspolitisk program (NPP) 2020-2024 var den store saken da Norges Bondelag arrangerte digitalt årsmøte 30. september. Østfold Bondelag hadde flere forslag til endringer, som gikk blant annet på arealbruk, men som ikke fikk flertall.

Les fylkeslederens innlegg på Norges Bondelags representantskap

- Bærekraft er alt overgripende i vår næring. Vi er åpen næring, lett å se inn i, og slik skal det være. Derfor er det så utrolig viktig at vi skikker oss så vi tåler innsyn. Slik startet fylkesleder, Svend Arild Uvaag, sitt innlegg til Norges Bondelags digitale representantskap.

Endelig lokallagssamling i Østfold Bondelag igjen

Rundt 40 tillitsvalgte fra lokallagene i Østfold Bondelag var torsdag24. september samlet til lokallagssamling på Kirkeby grendehus i Eidsberg. Tross lang avstand mellom deltakerne ble det god stemning når fylkesleder Svend Arild Uvaag kunne samle troppene etter mange måneder hvor vi kun har møttes elektronisk.

Følg Bondetinget onsdag 30. september

Årets Bondeting går av stabelen onsdag 30. september. Følg innledninger og debatten direkte her.

Ukens podkast om veterinærordningen

Hvordan kan vi sikre et godt veterinærtilbud over hele landet? Det er spørsmålet i landbrukspodden denne uka.

Felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver

En samlet grøntnæring tar grep etter sommerens medieoppslag om lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sesongarbeidere.

Invitasjon til eierskiftekurs

Akershus Bondelag arrangerer kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Østfoldinger er også hjertelig velkomne til å melde seg på dette kurset.

Påvist fem villsvin med salmonella

Villsvin kan være en trussel mot helsa til både folk og svin. Hittil i år er det påvist salmonella hos fem villsvin som er skutt, flere av dem i Østfold. Østfold Bondelag har fått lov til å publisere og dele en kronikk Peer Ola Hofmo, overveterinær i Norsvin, har skrevet om dette temaet.

Bedre opprinnselsesmerking: Press nytter

Opprinnelsesmerking er i vinden som aldri før. Hvorfor er det viktig for forbrukeren? Hvordan påvirker bedre merking bonden og samfunnet for øvrig?

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller på Lars Petter Bartnes som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Bjørn Gimming som 1. nestleder. Bodhild Fjelltveit er innstilt som ny 2. nestleder.

Digitalt årsmøte i Norges Bondelag

Årets Bondeting blir digitalt, og gjennomføres 30. september.

Klok avgjørelse

Vi fikk fullt gjennomslag i fredagens rovviltnemndsmøter - fem ulverevirer kan tas ut, sier en fornøyd Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag. –Vi er glade for å bli tatt på alvor i denne viktige saken, og takknemlige for nemndas jobbing. Dette betyr mye for våre medlemmer, og muligheten til å drive matproduksjon og utmarksnæring.

Våre samarbeidspartnere