Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag som i år gjennomføres digitalt onsdag 30. september.


- Norges Bondelag skal ha et styre med medlemmer som bidrar til langsiktig strategisk tekning, som har solid markedsforståelse og evne til både å stille aktuelle spørsmål og komme med forslag til gode og modige svar. Vi har lett etter kandidater som ser helheten i landbrukspolitikken og har forståelse og interesse for organisasjonsbygging, sier Anne Kristine Rossebø, leder av valgnemnda.

- I tillegg har positivt engasjement og evne til kommunikasjon, også utover egne rekker, vært sentralt, fortsetter Rossebø.

Videopresentasjoner av kandidatene ligger nederst på siden.

Nemnda har vært opptatt av å sette sammen et styre for framtida. Ved siden av personlige kvalifikasjoner og egenskaper er det tatt hensyn til kjønnsfordeling, distriktsrepresentasjon, ulike produksjoner og bruksstørrelser.


3 nye styremedlemmer

Frøydis Haugen tar ikke gjenvalg og Bodhild Fjelltveit, Hordaland, som er medlem av styret i dag, er innstilt som ny 2.nestleder. Siden Fjelltveit ikke er på valg, er Arthur Salte fra Rogaland innstilt som nytt styremedlem for 1 år (suppleringsvalg).

Som nytt styremedlem for 2 år, har nemnda innstilt Audhild Slapgård fra Trøndelag. Nemnda innstiller på gjenvalg av John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland, og av Arne Elias Østerås, Innlandet og representant fra Felleskjøpet.
Solveig Bratteng Rønning, Nordland og representant for Tine er innstilt som nytt styremedlem for 1 år, (suppleringsvalg). Nils Asle Dolmseth tok ikke gjenvalg til styret i Tine i vår.

Erling Aas-Eng, Hedmark og Merethe Sund, fra Nordland og Nortura er ikke på valg.

Som varamedlemmer foreslår valgnemnda gjenvalg av Egil Chr.Hoen som 1.varamedlem, Thorleif Müller, Vestfold som nytt 2. varamedlem og Ragnhild Duserud, Østfold som ny 3.vara.


Ordfører og valgnemnd

Valgnemnda innstiller på ny ordfører og varaordfører i hhv Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold/Telemark og Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag.


Anne Kristine Rossebø er innstilt som leder av valgnemnda for 1 år (gjenvalg).  


Arbeid for bondens framtid

Valgnemnda mener at innstillinga som legges fram for årsmøtet, bidrar til et styre som er godt kvalifisert til å arbeide for bondens framtid, et prosjekt der Bondelaget er en langsiktig medspiller med den enkelte bonde i hele landet.