Om medlemsfordeler og bærekraftfondet

Svein Kubberød med i alt fire representanter fra Gjensidige innledet om det nye samarbeidsavtalen mellom Norges Bondelag og Gjensidige innenfor forsikring.

- Avtalen gir en mengde gunstige rabatter på både driften og privaten, fortalte Kubberød og anbefalte deltakerne å sette seg inn i hvilke fordeler den enkelte medlem kan benytte.

En del av denne avtalen er det nye bærekraftsfondet. I alt skal 10 millioner kroner pr. år deles ut de neste 5 år, både til individuelle tiltak hos medlemmer i bondelaget eller kollektive (felles) tiltak.

Les mer om fondet her

 

Innsamling av landbruksplast gjennom Grønt Punkt plastinnsamling

Elin Marie Stabbetorp, næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag innledet om ordningen.

Stabbetorp orienterte om at Grønt Punkt administrerer både finansiering og organisering av plastresirkuleringen i Norge. De krever inn miljøgebyr som legges på ved salg av ny plast. Grønt Punkt er et non profit selskap, men de blir i stor grad også styrt av et marked.

- Ordningen fungerer svært forskjellig i de ulike delene i landet vårt.

- Vi har det siste året opplevd store utfordringer, slik det også ble pekt på i program på NRK. Dette handler bla.a om at:

 • Plasten merkes med at den resirkuleres, men store mengder forbrennes
 • GP er ikke pålagt å handtere landbruksplasten, men de har tatt det på seg.
 • Det er ikke noe myndighetskrav at det skal resirkuleres, men vi har ikke lov til å brenne den (forurensingsloven)
 • Tidligere var det er større marked for resirkulert plast, nå tar blant annet Kina betraktelig mindre
 • Innsamlere får deler av vederlaget for innsamling i tillegg til at de får betalt når de selger den. Økonomien i dette er nå så lav at vi må regne med å handtere leveransen selv til nærmeste returpunkt.
 • Jo renere - jo høyere verdi når den selges

- Vi er gode - det meste resirkuleres av landbruksplast. Vi må ikke miste denne ordningen. Min spådom er at om noen år er dette big business igjen

Last ned presentasjonen her

 

Plantevern i grøntproduksjonene - status

Elin Marie Stabbetorp fulgte opp med å orientere om status i arbeidet med godkjenningsregimet for plantevern. 

I vinter vil følgende prosesser bli svært sentrale:

 • Ny handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler
 • EU diskuterer bærekraft: «farm to fork». - Kommisjonen foreslår 50% kutt i bruk av plantevernmidler, dette blir krevende.
 • Vitenskapskomiteen skal diskutere og gjøre vurderinger knyttet til scenariebruken som ligger til grunn for godkjenning av plantevern.

Bondelagets politikk på dette området er ikke et mål vårt om å øke forbruket av plantevern, men derimot å øke matproduksjon. Plantevern må være tilgjengelig i "verktøykassa" for å kunne levere på dette. - Utfordringen i forhold til godkjenning er dette med miljøkriteriene som legges til grunn og scenariene; modeller for å beregne konsentrasjon under ulike forhold (helling, nedbør osv). Mulige løsninger er mer harmonisert regelverk med de andre nordiske landene når det gjelder hvilke scenarier som legges til grunn (eks Sverige)

Elin Marie orienterte videre om status for plantevern til tørråte på potet og regelverket som muliggjør bruk av ny teknologi og roboter i ugressbekjeming. Se hele presentasjonen her

 

Hønsehirse

Avslutningsvis satte Stabbetorp økende problem med hønsehirse på kartet

 

 

 

 

 

Orientering fra kontoret og arbeid i kjøkkenbordsregionene

Se presentasjonen som oppsummerer 

 • oppsummering av #komhit
 • råd til smittevern og gjennomføring av lokale årsmøter
 • datoer for arrangement - ledermøte i november
 • medlemsstatus mm

før kvelden ble avsluttet med arbeid på tvers av lokallagene i de ulike "kjøkkenbords"regionene