På grunn av Korona-situasjonen blir årsmøtet denne gang digitalt. Årsmøtet samler som tidligere tillitsvalgte fra hele landet, mange av dem vil sitte samlet på fylkeskontorene til Bondelaget landet rundt. I tillegg kommer andre fra landbruksfamilien.

Vi håper på et spennende årsmøte tross annerledes rammer. I år skal det vedtas nytt næringspolitisk program fram til 2024. Det blir grunnlaget for Bondelagets politikk framover, de neste jordbruksforhandlingene og hva vi vil legge vekt på til neste års Stortingsvalg. Sentrale stikkord er økt norskandel, økt planteproduksjon, opprettholde arbeidsdelinga i jordbruket og landbruk over hele landet.

I tillegg til faste poster som leders tale og generaldebatt står blant annet hilsener fra Statsminister Erna Solberg  og Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på planen.

  • Tid: Onsdag 30. september
  • Start: oppstart kl.10.00

 Se fullstendig timeplan, presentasjon av styrekandidater og alle årsmøtepapirer her

 Vi «høres» på onsdag!