Nyheter

Velkommen til medlemsmøte for lokallag i Vesterålen 30. august!

Sommerhilsen i artikkel om medlemsmøte på Kleiva 30082017

Fylkesstyret inviterer tillitsvalgte og medlemmer i lokallag i Vesterålen, Ofoten og Vågan til møte og middag på Kleiva i Sortland.

Aktive delegater fra Nordland på årsmøtet i Norges Bondelag 14.-15. juni 2017

Delegater fra Nordland m fl Bondetinget 2017

Fra Nordland Bondelag deltar seks delegater på Bondetinget 2017.

Rovviltforvaltning på ville veier

Wanja Rakvaag

Nordland bondelag mener at bestandsmålene for freda rovvilt må reduseres. Les Wanja Rakvaags innlegg på Bondetinget 14. juni 2017.

Leder for Nordland Bondelag er skuffet over at Venstre har trukket seg fra samtalene om å øke rammen for jordbruksoppgjøret

Såle Nordmo, leder for Nordland Bondelag

Ståle Nordmo oppfordrer Venstre til å gi klare føringer, for å bidra til å skape et løft for distriktsjordbruket og forutsigbarhet for næringa.

Landbruksbrosjyrer for kommuner i Nordland

Aldersundet i Lurøy

Her finner du informasjon om landbruksproduksjonen i hver kommune: antall gårdsbruk og areal i drift, hvilke produksjoner som finnes, mengde produsert melk og kjøtt mm.

Våre samarbeidspartnere