Nyheter

Norges Bondelag i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt arrangerer kurset; Ny skogsbeskatning.

Skogsmaskin

Bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter», på 7 forskjellige steder i februar og mars.

Arktiske Landbruksting i Bodø 7. februar

Sau

Her er alle landbruksinteresserte hjertelig velkommen. Vi vil få presentert noen av de prosjektene som ble finansiert med støtte fra Arktiske midler som ble tildelt Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark.

Konferanse om landbrukspolitikk for nord - en satsing på økt bioproduksjon eller?

Ku

Nordland Landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag, Nordland bonde- og småbrukerlag og Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til konferanse

Våre samarbeidspartnere