Nyheter

Stiftelsesmøte Jordvern Nordland 1. juni

Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, 4H Nordland og Framtiden i våre hender Bodø inviterer til møte for å stifte en felles forening som skal arbeide for vern av matjord i Nordland.

Brudd i jordbruksforhandlingene 16. mai

Brudd i jordbruksforhandlingene 2017

Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag beklager at Staten ikke viser vilje til å følge opp Stortingets mål for inntektsutvikling i jordbruket.

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret gir negativ inntektsutvikling for nordlandsbønder

Framtidig nordlandsbonde?

Endringer i beitetilskudd og kraftfôrpris i Statens tilbud slår negativt ut for husdyrprodusenter i Nordland

Kritisk til Statens tilbud i jordbruksoppgjøret

Ståle Nordmo er kritisk til Statens tilbud i jordbruksoppgjøret

- Regjeringa følger ikke opp Stortingets målsetting om å redusere inntektsforskjellen mellom landbruket og andre grupper, sier Ståle Nordmo.

Våre samarbeidspartnere