Nyheter

Nordland Bondelag flytter kontor

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Jervejakturs i Saltdal Fredag 5. – Lørdag 6. januar 2018

Stian Brodersen

Sted: Saltdal Turistsenter, Storjord

Våre samarbeidspartnere