Nyheter

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere