Nyheter

Studietur for melkebønder - Folkefjøset - smartere, enklere, billigere

Logo

Fylkesmannen i Nordland arrangerer 4.-6. april en studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Nordland med kumelkproduksjon i båsfjøs. På turen skal vi studere rimelige løsninger for ombygging fra båsfjøs til løsdrift.

Våre samarbeidspartnere