• 27. april Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
  • 5 .mai: LMD legger fram statens tilbud
  • 16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene

Bakgrunn: Jordbruksoppgjøret 2022

Samleside: Jordbruksoppgjøret 2022