Utmark-beite-rovdyr

Mattilsynet dropper beitenekt

Trond Hodne

Mattilsynet varsler at det likevel ikke vil bli innført beitenekt for sauebønder med store tap. - Gledelig, men det blir ikke færre rovdyr av den grunn, sier styremedlem Trond Hodne i Nord-Trøndelag Bondelag.

KRONIKK: Rovdyr er luksus

Sau på beite ved Storehesten

Nesten en milliard mennesker lever på sultegrensen, hvert 5. sekund dør ett barn av for lite mat. Hvert år bygges ca. 20.000 dekar matjord ned i Norge. Det tar 100 år å «lage» 1 cm god matjord.

Kan miste beiteretten etter rovdyrtap

Jostein Omli

Jostein Omli fra Steinkjer står i fare for å miste beiteretten etter et nytt år med store rovdyrtap. NRK Brennpunkt har fulgt sauebonden det siste året.

Går imot egen skyteprøve for bjørnejakt

Bjørn

Nord-Trøndelag Bondelag går imot forslaget om å innføre egen skyteprøve for jegere som vil drive lisensjakt på bjørn.

Listetopper: - For mange rovdyr

Bjørn

Nordtrønderske listetopper er krystallklare: Det er altfor mange rovdyr i fylket.

Rovdyrforlik med nye spørsmål

Trine og sau

Rovdyrforliket i Stortinget blir godt tatt imot av leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag. Men forliket etterlater mange spørsmål, og hun frykter at situasjonen for beitenæringa innenfor yngleområdet for bjørn blir forverret.

Erfaring med rovdyrsikkert gjerde

Beiting med sau innenfor rovdyrsikkert gjerde er tema for en markdag hos Eva og Kjell Johansen i Harran mandag 20. juni.

- Rovdyrforliket er utrolig naivt

Knut Rønningen

- Rovdyrforliket er utrolig naivt, sa regiondirektør Knut Rønningen i Mattilsynet under møtet for sauebøndene i Nord-Trøndelag på Snåsa torsdag kveld. - Politikerne må ta stilling til om sauen eller rovdyra skal bort, fortsatte han.

Våre samarbeidspartnere