Utmark-beite-rovdyr

Bondelagene i Midt-Norge enige om rovviltforvaltninga

Vi trenger sau og beitebruk i utmarka vår

- Beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet, sier bondelagsstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrene er samstemt i sitt innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt.

Framtiden i utmarka

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Bjørn Stuedal

4 departement samarbeider om forenkling av utmarksforvaltningen, slik at det skal bli lettere å bruke utmarka - både til rekreasjon og næring.

Beiteressurser - grunnlag for mye matproduksjon

Sau på beite

Vi utnytter bare rundt 25% av grovforproduksjonen i utmarksbeite. Skal vi nå målet om 1 % økning av matproduksjonen her i landet må utmarksbeite tas i bruk.

Mattilsynet dropper beitenekt

Trond Hodne

Mattilsynet varsler at det likevel ikke vil bli innført beitenekt for sauebønder med store tap. - Gledelig, men det blir ikke færre rovdyr av den grunn, sier styremedlem Trond Hodne i Nord-Trøndelag Bondelag.

KRONIKK: Rovdyr er luksus

Sau på beite ved Storehesten

Nesten en milliard mennesker lever på sultegrensen, hvert 5. sekund dør ett barn av for lite mat. Hvert år bygges ca. 20.000 dekar matjord ned i Norge. Det tar 100 år å «lage» 1 cm god matjord.

Kan miste beiteretten etter rovdyrtap

Jostein Omli

Jostein Omli fra Steinkjer står i fare for å miste beiteretten etter et nytt år med store rovdyrtap. NRK Brennpunkt har fulgt sauebonden det siste året.

Går imot egen skyteprøve for bjørnejakt

Bjørn

Nord-Trøndelag Bondelag går imot forslaget om å innføre egen skyteprøve for jegere som vil drive lisensjakt på bjørn.

Listetopper: - For mange rovdyr

Bjørn

Nordtrønderske listetopper er krystallklare: Det er altfor mange rovdyr i fylket.

Våre samarbeidspartnere