Utmark-beite-rovdyr

Bondelagene i Midt-Norge enige om rovviltforvaltninga

- Beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet, sier bondelagsstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrene er samstemt i sitt innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt.

Framtiden i utmarka

4 departement samarbeider om forenkling av utmarksforvaltningen, slik at det skal bli lettere å bruke utmarka - både til rekreasjon og næring.

Beiteressurser - grunnlag for mye matproduksjon

Vi utnytter bare rundt 25% av grovforproduksjonen i utmarksbeite. Skal vi nå målet om 1 % økning av matproduksjonen her i landet må utmarksbeite tas i bruk.

Mattilsynet dropper beitenekt

Mattilsynet varsler at det likevel ikke vil bli innført beitenekt for sauebønder med store tap. - Gledelig, men det blir ikke færre rovdyr av den grunn, sier styremedlem Trond Hodne i Nord-Trøndelag Bondelag.

KRONIKK: Rovdyr er luksus

Nesten en milliard mennesker lever på sultegrensen, hvert 5. sekund dør ett barn av for lite mat. Hvert år bygges ca. 20.000 dekar matjord ned i Norge. Det tar 100 år å «lage» 1 cm god matjord.

Kan miste beiteretten etter rovdyrtap

Jostein Omli fra Steinkjer står i fare for å miste beiteretten etter et nytt år med store rovdyrtap. NRK Brennpunkt har fulgt sauebonden det siste året.

Går imot egen skyteprøve for bjørnejakt

Nord-Trøndelag Bondelag går imot forslaget om å innføre egen skyteprøve for jegere som vil drive lisensjakt på bjørn.

Listetopper: - For mange rovdyr

Nordtrønderske listetopper er krystallklare: Det er altfor mange rovdyr i fylket.

Rovdyrforlik med nye spørsmål

Rovdyrforliket i Stortinget blir godt tatt imot av leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag. Men forliket etterlater mange spørsmål, og hun frykter at situasjonen for beitenæringa innenfor yngleområdet for bjørn blir forverret.

Erfaring med rovdyrsikkert gjerde

Beiting med sau innenfor rovdyrsikkert gjerde er tema for en markdag hos Eva og Kjell Johansen i Harran mandag 20. juni.

- Rovdyrforliket er utrolig naivt

- Rovdyrforliket er utrolig naivt, sa regiondirektør Knut Rønningen i Mattilsynet under møtet for sauebøndene i Nord-Trøndelag på Snåsa torsdag kveld. - Politikerne må ta stilling til om sauen eller rovdyra skal bort, fortsatte han.

Møte om beitenekt

Mange sauebønder har spørsmål knyttet til Mattilsynets varsel om beitenekt, forebyggende tiltak og rovviltsituasjonen. I den forbindelse arrangere Nord-Trøndelag Bondelag et møte for alle sauebønder i Nord-Trøndelag.

Krever ny rovdyrpolitikk - ikke beitenekt

Mattilsynet varsler nå beitenekt for sauebønder med store tap. – Et svært drastisk tiltak, som vil frata folk levebrødet. I stedet må regjeringen få fortgang i arbeidet med en ny rovdyrpolitikk, sier leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag.

Ber samkommunen påvirke i rovdyrsaken

Bondelagene i Midtre Namdal og reindrifta på Nord-Fosen ber Midtre Namdal samkommune om å påvirke stortingspolitikere og det politiske miljø i rovdyrsaken.

Se video fra rovdyr-demonstrasjon

Her kan du se en video fra dagens rovdyrdemonstrasjon i Oslo.

Historisk demonstrasjon for ny rovdyrpolitikk

Aldri før har kravet om en ny rovdyrpolitikk vært framført med så stor styrke som i Oslo i dag. Mellom 1.500 og 2.000 demonstranter fra hele landet fylte nesten hele Karl Johan fra Slottet til Stortinget.

Bli med på rovdyr-demonstrasjon i Oslo!

Fredag er det duket for tidenes demonstrasjon i Oslo for en ny rovdyrpolitikk. - Vi oppfordrer deg til å bli med på laget, sier leder Trine Hasvang Vaag i Nord-Trøndelag Bondelag i denne videoen.

Rovdyr-aksjon til Oslo

Grasrotaksjonen "La bygdene leve, Jens" mobiliserer rundt om i hele landet. Med nordtrønderne i tet, inntar aksjonistene Oslo den 17. desember for å si i fra om at rovdyra er i ferd med å utradere beitenæringa og den sørsamiske kulturen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere