De to har drevet med sau innenfor et slikt gjerde i to år, og de vil fortelle om sine erfaringer.

Tema for markdagen er: 

  • Beite og beitekvalitet
  • Utfordring med snyltere, resistensproblem. Praktiske løsninger
  • Tilleggsfôring, skifte av beiteareal

Med på markdagen blir Anders Mona fra NLR Nord-Trøndelag, Heidi Landfald Hasselvold fra NLR Namdal og Siv Svendsen, spesialveterinær småfe, Nortura.

Det blir servering av kaffe med noe attåt. Markdagen starter klokka 19.00.