(Foto: Erik Røstad)Landbruket er uten tvil Nord-Trøndelags største og viktigste næring. Med sine 3 % av befolkningen og 11 % av total norsk matproduksjon, henter Nord-Trøndelag en større andel av sin verdiskaping fra jordbruket enn noe annet fylke i landet.

Du vet kanskje at Norske Skog er et stort konsern med mange arbeidsplasser? 6800 ansatte på 16 fabrikker er tilknyttet Norske Skog i 12 land. Til sammenligning skaper ringvirkningene av nordtrøndersk landbruk flere arbeidsplasser enn hele Norske Skog-konsernet!

Landbruket i Nord-Trøndelag er med andre ord et ankerpunkt, både for fylket og landet. Matproduksjonen som foregår her utnytter lokalt ressursgrunnlag, og skaper merverdier som arbeidsplasser, kulturlandskap og -tradisjon, reiseliv, lokalmat, og mye mer. Se vårt hefte under for mer informasjon om ringvirkningene av det nordtrønderske landbruket.