Oddbjørn Solum, Namdalseid Bondelag (til venstre), Svenn Ove Fosseng, Fosnes Bondelag, Jon Haugan, Overhalla Bondelag og Tormod Bergum, Namsos Bondelag ber - med regionmøtet i ryggen, om politisk støtte i rovdyrsaken.
Under regionmøtet for bondelagene i Midtre Namdal torsdag ble det vedtatt å sende et brev til styret for Midtre Namdal samkommune om rovviltsituasjonen. Bakgrunnen er at Stortinget skal vedta nye bestandsmål.

Bondelagene og reindrifta etterlyser i brevet et større engasjement fra politikerne i Midtre Namdal. Med unntak av Fosnes-ordføreren, var det få andre politikere fra Midtre Namdal å se under rovdyrdemonstrasjonen i Oslo 17. desember.

- Vi føler at saken er så viktig at vi oppfordrer alle gode krefter til å støtte opp, skriver bondelagene og reindrifta i brevet.

Bondelagene mener at bestandsmålet må regnes i antall invidvider, ikke i antall ynglinger som i dag.

- Det er viktig at dere som representrerer oss og som forstår våre problemer gjør en aktiv jobb for å informere og påvirke stortingspolitikerne og det politiske miljø, slik at vi får vedtak som er til å leve med, heter det i henstillingen til styret for samkommunen.

Under regionmøtet i Namsos ble det også diskutert om det skal dannes et samstyre for bondelagene i de fire kommunene som inngår i Midtre Namdal, og som i dag har felles landbruksforvaltning og -styre. Diskusjonen endte med at det ikke dannes et samstyre, men at lederne i lokallagene samsnakkes og lager felles uttalelse i saker hvor dette er naturlig. Det ble også fremmet ønske om et landbrukspolitisk møte hvert år med styret i samkommunen.

Organisasjonssaker og hvordan drive lokallag har ellers vært tema under årets seks regionmøter, som har vært holdt i Ytre Namdal, Indre Namdal, Midtre Namdal, Steinkjer og Verran, og Stjørdal. Det siste møtet i Verdal og Levanger holdes mandag 17. januar.