Den store forskjellen i synet på rovdyr hos lokale og sentrale politikere er betenkelig, mener Kåre Peder Aakre.Hele 9 av 10 listetopper ved kommune- og fylkestingsvalget mener at det er for mange rovdyr i Nord-Trøndelag.

Ingen andre fylker i landet kan vise til lignende tall. For landet som helhet mener 46 prosent av listetoppene at det er for mange rovdyr i deres fylker.

- Det er positivt at listetoppene ser at det er altfor mange rovdyr i Nord-Trøndelag, og at rovdyra skaper problemer for beitenæringene. Vi ser at det er stor forskjell i oppfatningen hos lokale og sentrale politikere, og det er et demokratisk problem, sier påtroppende leder Kåre Peder Aakre i Nord-Trøndelag Bondelag.

90,3 prosent av listetoppene i Nord-Trøndelag mener altså at det er for mange rovdyr i fylket, mens 9,7 prosent mener det er passe.

- Nord-Trøndelag er et fylke som har levd med rovdyrproblemet i mange år. Det har vokst seg ut av alle proporsjoner, og både beitenæringa og folket lir under det. Politikerne i Nord-Trøndelag har sett alvoret og tatt det inn over seg. Det fortjener de honnør for, sier styremedlem Trine Hasvang Vaag i Norges Bondelag.

Skillelinjene mellom partiene er ikke store. Alle listetoppene hos Sp og Høyre mener det er for mange rovdyr. Blant SVs listetopper mener 77 prosent at det er for mange rovdyr, mens 23 prosent synes det er et passe antall. Ingen, heller ikke i SV, synes det er for få rovdyr i Nord-Trøndelag.

- Dette viser at distriktspartiet SV ser problemet. Rovdyr er en typisk sak hvor vi ser at jo tettere folk har problemet innpå seg, jo lettere er det å forstå, sier Vaag.

Tilliten til at rovdyrforliket skal bedre forholdet mellom rovdyr og beitedyr, er ikke stor blant nordtrønderske listetopper. Over 62 prosent tror rovdyrforliket vil ha liten betydning, mens 37 prosent tror det vil ha betydning. Troen på rovdyrforliket er minst i SV, Ap, Sp og KrF.


Les mer: 
Tabellen for Nord-Trøndelag