Vi ønsker å sette fokus på den fantastiske beiteressursen som finnes i fylket, og inviterte forskere, poitikkere og næringens representanter til et dialogmøte. Målet med møte var å drøfte situasjonen, se etter muligheter og kanske presentere  forslag som kan gi mere dyr på beite, smartere bruk av utmarksbeite og en rovdyrforvalting som gjør dette mulig.

Her er presentasjonene fra møtet

Beite og rovdyrsituasjonen i fylket

Beiteressursene i Nord-Trøndelag

Klimasmart matproduksjon