Møtet arrangeres på Snåsa Hotell torsdag 7. april kl 19.30.
På dette møtet deltar representanter fra Mattilsynet, Rovviltnemnda og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Mattilsynet - Knut Rønningen, Seksjonssjef
Informasjon - Varsel om beitenekt

Rovviltnemda - Gunnar Alstad
Hva gjør Rovviltnemda for å bidra til at rovviltstammene blir redusert slik at beitenekt ikke blir innført.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Kirsten Ingjerd Værdal, Landbruksdirektør 
                                                             - Representant fra Miljøvernavdelinga
Hvordan kan Fylkesmannen bidra, blant annet gjennom bruk av forebyggende tiltak, for å redusere tap av sau på beite, slik at beitenekt ikke blir en realitet?