Nord-Trøndelag er ett av 18 fylkeslag i Norges Bondelag, som totalt har over 60.000 medlemmer.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket.

Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Bondelaget forhandler hvert år med staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Nord-Trøndelag Bondelag har et fylkesstyre som består av leder Audhild Slapgård (Vuku) og styremedlemmer Bjørnar Schei (Fosnes), Erlend Fiskum (Grong), Lorns Olav Aunsmo (Skogn), Inger Oldervik (Frosta) og Tor Ole Bjerkan (Nord-Trøndelag BU). 1. vara er Odd Erik Rødde (Hegra) 2. vara er Annette Brede (Snåsa) og 3. vara er Anne Marken (Meråker)

Fylkeslaget har en egen administrasjon med kontorsted Steinkjer.