- Lisensdyra må nå tas ut, sier Trond Hodne.Mattilsynet sendte i vår ut varsel om mulig beitenekt for 208 bønder som i snitt har hatt mer enn 20 prosent tap de siste tre årene. Varselet gjaldt flere bønder også i Nord-Trøndelag.

- Beiterestriksjoner er en alvorlig inngripen, og da er det riktig at vi avventer og ser om rovviltforliket har ønsket effekt, sier administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

Trond Hodne, som er rovdyransvarlig i fylkesstyret, er fornøyd med avgjørelsen i Mattilsynet.

- Dette er veldig gledelig for de brukerne dette gjelder. De får nå trygghet for at de kan drive videre, sier Hodne.

Han forventer nå at Direktoratet for naturforvaltning tar grep slik at de dyrene som skulle vært tatt ut i lisensjakta, faktisk blir tatt ut. Dette gjelder både bjørn og jerv. Mattilsynet ga uttrykk for det samme i siste møte i rovviltnemnda i region 6, påpeker Hodne.

- Rovviltforliket åpner for å ta ut dyr, og vi forventer at det blir fulgt opp, sier Trond Hodne.

Les mer:
Mattilsynets pressemelding