Kompetanseløft Trøndersk landbruk

Kontaktinfo Kompetanseløft Trøndersk Landbruk

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Rift om kompetansemidler - snart tomt for tilskuddsmidler

Midlene fra KTL som gis til bønder som ønsker å heve sin kompetanse har vært populær. Det er nå kun kr. 10.000 igjen av tilskuddsmidlene, så går du med planer om ei erfaringsgruppe eller mentorønske må du skynde deg.

- Det sosiale er viktigst

Melkebøndene i Stod i Steinkjer trives godt i hverandres selskap.

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Får gode råd om nytt sauefjøs

Kristoffer Moan skal investere millioner i nytt sauefjøs i Leksvik. Da er det greit å få noen gode råd på veien.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Dyrker optimismen rundt sau

Sauebøndene i Rennebu i Sør-Trøndelag sier de kan lære mye av hverandre.

Kunnskap de ikke kunne vært foruten

Fire melkebønder fra Snåsa får så mye ut av å møtes at de vil fortsette med samlinger så lenge det er mulig.

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

Solveig og Erik har planene klare

2015 blir et begivenhetsrikt år for Solveig Løvø og Erik Kvam. Først skal de gifte seg, så skal de overta gård.

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Mange jern i ilden

Anne Lise Haugdahl Humstad (24) rekrutterer nye gårdbrukere, klipper sau og tar utdanning. Men tom for energi er hun ikke.

Suksess med eget firma

Stian Aakre (25) rydder skog på øya Leka i Nord-Trøndelag. Han startet eget firma etter å ha tatt naturbruk på Val videregående skole.

Kunne ikke tenkt seg et liv uten dyr på gården

Tone Aune (29) sier det er viktig å ha dyr på gården selv om verken hun eller mannen er gårdbrukere på heltid.

Fikk jobb med en gang

Hun fikk jobb bare timer etter jobbintervjuet. I dag har Marita Holte vært landbruksrådgiver i to år.

Et godt sted å lære

Heidi Verstad (26) har allerede rukket å jobbe flere steder etter at hun ble ferdig med naturbruksutdanningen på Mære landbruksskole.

Glad han valgte landbruksskole

Håvard T. Jystad (27) jobber i et lite rådgivermiljø hos Nortura i Steinkjer. - En trivelig og lærerik jobb, sier han selv.

Hvor mange Erfaringsgrupper er det - og hva fokuserer de på?

Her kommer en oversikt over de som har fått midler fra KTL til å drive kompetanseheving i 2014/2015. Kanskje kan det være til inspirasjon for flere å starte opp? Er du med i en kukafe eller lignende kan dere nå få tilskudd for å hyre inn fagpersoner til å gi det en ekstra faglig tyngde.

Ja, rådgivning lønner seg - men hvem kan brukes til hva?

Det er nå laga et lettfatta oppsett på hvilken rådgiving som tilbys hos de 4 største rådgiveraktørene i landbruket.

Fagkveldheftet endelig klart

Da kan vi endelig lansere tipsheftet til faglag, produsentlag m.fl. Heftet er ment som et inspirasjonshefte for å arrangere fagkvelder i lokale lag og organisasjoner for å heve kompetansen i næringa. Tenker dere å kjøre minst 3 kvelder innen utgangen av 2015 kan dere søke om kompetansemidler fra KTL!

Bytter ikke til en kontorjobb

En kontorjobb vil hun aldri ha. Nina Høyem har funnet drømmejobben i Leirådal i Verdal.

Fra førskolelærer til melkebonde

Hun har et godt overblikk over kyrne sine fra det lyse og store kontoret sitt. For Nina Vangen Ranøien (41) har dette vært arbeidsplassen de siste 12 årene. Se video.

Kompetansekafe 21. november - Nytt fra nasjonale kompetansemiljøene på Steinkjer

Skognæringa inviterer til neste kompetansekafe. Skog og landskap sammen med skognæringa i Trøndelag står som teknisk arrangør og vil orientere om alt det spennende som forgår på skogfronten. Er du nysgjerrig er det bare å ta turen til Statens hus, Steinkjer

Satser på å doble inntektene

Steinar Lium satser for fullt som kjøttprodusent. Nye investeringer skal sikre god inntekt i tiden som kommer.

Ny kunnskap gjorde jobben artigere

Tormod Hoem (48) elsker å være kornbonde. Ny kunnskap gjorde jobben enda mer interessant.

Rådgiving lønner seg

En presentasjonsserie som synliggjør gevinsten i kroner og øre ved å benytte seg av rådgiverapparatet i landbruket for å ta strategiske valg for å øke lønnsomheten i drifta

Nyskapende landbruksprosjekter til bondens beste

NILF inviterer til neste kompetansekafe 17. oktober. Sted for dagen er Statens hus i Sør Trøndelag

Suksess fra første stund

Søstrene Thrine Bye Heggum og Ine Bye Rossetnes opplever stor pågang av folk som vil ha tak i klærne de skal lage.

Skal bli bonde på heltid

Dina Arnø (21) har bestemt seg. Når hun er ferdigutdannet, skal hun bli gårdbruker.

Felles markedsføring av Naturbruk gjør godt rekrutteringsarbeid

Naturbruksskolene i Trøndelag står sammen om markedsføring av sine skoler. Sammen blir vi mer synlig og med felles budskap blir vi tydelig.

Må bli mer profesjonelle

Olav Vasseljen (55) i Vikhammer er opptatt av å lære seg nye ting om jordbruket. Dette mener han er helt nødvendig for å drive optimalt.

Mange baller i lufta - men full kontroll

Her kommer nyhetsbrev nr. 3 fra kompetanseløft Trøndersk landbruk. Det svinger skikkelig av prosjektet, og det er mange aktiviteter som går parallelt, og mange aktører som er i sving. Hovedfokuset nå er erfaringslæringsgrupper og tildeling av penger til de som starter opp

Naturbruk så mye mer enn fjøs og traktor

Skolene i Trøndelag som tilbyr naturbruk har lenge vært misfornøyd med profileringsmateriellet som finnes for naturbruksskolene. Det som finnes er veldig tradisjonelt og gjenspeiler ikke nødvendigvis det brede tilbudet og mulighetene for videre utdanning som gis på skolene som tilbyr naturbruk.

Blir aldri utlært som bønder

Grønnsaksprodusentene Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu sier det er helt nødvendig å lære seg nye ting for å gjøre ting smartere og mer rasjonelt.

Trøndelag bugner av flinke bønder!

Trøndelag bugner av flinke bønder. Kompetanseløft Trøndersk Landbruk lanserer nå en portrettserie der vi ønsker å vise frem noen av disse bøndene. Vi har i første omgang plukket ut 10 bønder i Trøndelag som har fokus på å utvikle sine gårder ut fra de ressursene og kompetansen de har.

Økonomisk støtte til kompetansetiltak

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) inviterer nå faglag og enkeltpersoner til å søke om midler til ulike kompetansetiltak. Tilbudet gjelder støtte til mentor, erfaringsgrupper, kollegalæring og fagopplæring. Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette?

30 førsteprioritetssøkere på bachelor Husdyr på HiNT!

Ikke siden begynnelsen på 1990 – tallet har så mange søkt på 3 årig bachelor innen husdyr, velferd og produksjon.

Kompetansekafé på Tine Verdal 21. mars

Det inviteres til Kompetansekafe på TINE, Verdal, den 21. mars kl 10.00— ca 12.00. Tema: Bondens kundeteam – et faglig nettverk

Kompetansekafé på Landbrukssenteret Midt fredag 14. mars

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk inviterer til Kompetansekafé på Landbrukssenteret Midt i Meldal, fredag 14. mars kl 12.

Kompetansekafe 14. februar på Skjetlein GK

Det inviteres til Kompetansekafe på Skjetlein Grønt Kompetansesenter fredag 14. februar kl 10 - 12. Påmelding til havar.hanger@lr.no innen 12. feb.

Fagdag biogass 25. februar

Sol- og bioenergisenteret arrangerer fagdag biogass "Frå husdyrgjødsel til biogass - korleis komme i gang" på Skjetlein grønt kompetansesenter tirsdag 25. februar. Deltageravgift kr 1.000,-. Påmeldingsfrist 14.02.2014

Enormt behov for rekruttering til grønn utdanning - Trøndelag setter rekruttering på dagsorden!

Prosjektene Kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog Trøndelag har gått sammen om å arrangere fagdager som skal sette søkelys på mulighetene ved grønn utdanning. De fremmøtte til fagdagen fikk et innblikk i næringas behov, og mulighetene ved å velge grønn utdanning fra interesseorganisasjonene i landbruket.

Kompetansebygging avgjørende for fremtidens bønder

Hvordan får vi tak i de beste hodene til å jobbe i landbruket, hvordan ruster vi oss mot konkurrerende rådgivning fra utlandet, hvordan sikrer vi rekruttering til de ulike stillingene vi har behov for i landbruket i fremtiden?

Lansering av tipshefte om lokal aktivitet for å nå økt matproduksjon

Møteplasser og erfaringsutveksling – viktig for samhold og aktivitet og økt matproduksjon. Vi skal ikke undervurdere viktigheten med sosiale møteplasser for landbruksnæringa. Kompetanseløft Trøndersk landbruks lanserer nå et tipshefte som skal være til inspirasjon for lokal aktivitet.

Første Kompetansekafe i Sør Trøndelag arrangeres 8.november

8. november er det duket for ny kopmetansekafe. Den første i rekken i Sør-Trøndelag. Sted for dagen er Skjetlein grønt kompetansesenter. Kl. 10-12.00. obs: påmelding: arve.lian@stfk.no Vel møtt!

Mære inviterer til den første Kompetansekafeen

Velkommen til Kompetansekafe på Mære landbruksskole 24.10 kl 12-15 Tema for Kompetansekafeen denne gangen er storfe og melk.

Kompetansecafe'en på Skjetlein 4. oktober er desverre utsatt.

Ny dato vil bli annonsesrt her.

Hva er kompetanseløft Trøndersk landbruk?

Det er utarbeida et notat som skal forsøke å klargjøre hva kompetanseløftet er, og hva det vil si at næringa er i et kompetanseløft.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere