Utmark-beite-rovdyr

Bondelagene i Midt-Norge enige om rovviltforvaltninga

Vi trenger sau og beitebruk i utmarka vår

- Beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet, sier bondelagsstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrene er samstemt i sitt innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt.

Framtiden i utmarka

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Bjørn Stuedal

4 departement samarbeider om forenkling av utmarksforvaltningen, slik at det skal bli lettere å bruke utmarka - både til rekreasjon og næring.

Beiteressurser - grunnlag for mye matproduksjon

Sau på beite

Vi utnytter bare rundt 25% av grovforproduksjonen i utmarksbeite. Skal vi nå målet om 1 % økning av matproduksjonen her i landet må utmarksbeite tas i bruk.

Arkiv

Våre samarbeidspartnere