Studiearbeid

  • Tips en venn om denne siden

Studiearbeid i Bondelaget kan omfatte mange ulike tema. Ved å rapportere studiearbeidet som voksenopplæringstiltak/studiering får Bondelaget voksenopplæringstilskudd til arbeidet.

Jordbruksoppgjøret 2016 - Studie- og høringsarbeid

Les alt om materiell og rutiner for studie- og høringsarbeid.

Fra 2016 godtas bare elektronisk rapportering gjennom KursAdmin.

For mer informasjon om studiearbeid, kontakt:

Studiering Lokallagshåndbok

Alle i lokallagsstyret bør ha tilgang til Lokallagshåndboka som kan bestilles i nettbutikken. For lokallagsstyrer som ønsker å gjøre seg kjent med Lokallagshåndboka sammen, innholder boka studieplan med spørsmål til diskusjon. Studieringen er forhåndsgodkjent av Studieforbundet næring og samfunn. Rapportering av studiering gjøres gjennom studieforbundets webbaserte program, KursAdmin.

Tilskudd og satser fra 01.01.2016

For de som rapporterer digitalt gjennom KursAdmin er satsene som før: Kr 80,- pr. time når kurset har dokumenterbare kostnader. Alle kurs får et grunnbeløp på kr 500 uavhengig av kostnader. Timetilskuddet forutsetter at kurset har hatt dokumenterbare utgifter.

For studieringer som "Jordbruksoppgjøret" og "Lokallagshåndbok" vil lokallaget motta grunntilskuddet på kr 500 per ring, lokallag som bruker KursAdmin får kr 10 per time i tillegg. Timetilskuddet går til Norges Bondelag til dekking av kostnader for studiemateriellet som laget mottar gratis.

Regler for kurs/studiering

For å få støtte skal:

  • kurset ha godkjent studieplan (det finnes godkjente planer for bl.a. "Jordbruksoppgjøret" og "Lokallagshåndbok")
  • tilbudet være offentliggjort for målgruppa
  • kurset vare minst 8 klokketimer
  • kurset ha minst 3 deltakere som har deltatt minst 3/4 av kurstimene
  • det føres frammøteliste
  • deltakerne få kursbevis
  • kursrapport og frammøteliste sendes til Studieforbundet næring og samfunn
NB: Husk å rapportere alle ferdige kurs til Studieforbundet næring og samfunn
 

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
18
Januar

Kornkonferansen

Oslo Kongressenter
Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Våre samarbeidspartnere