Kontakt mellom skole og bonde

  • Tips en venn om denne siden

En bonde kan komme på besøk i klasserommet, eller klassen kan besøke bonden hjemme på gården. Det finnes ca 520 lokale Bondelag i Norge. I lokallagene finnes skolekontakter som kan hjelpe skolene i lokalmiljøet å finne en gård å besøke eller en bonde som kan besøke skolen. Ta kontakt med Bondelagets fylkeskontor for å finne ut om det finnes et lokallag i ditt lokalmiljø. Bondelagets fylkeskontor kan også gi tips om aktuelle besøksgårder i fylket.

Bonden i skolen

En bonde kan komme på besøk i klassen og fortelle om livet på gården, om yrket sitt og om landbruk generelt. Tema avhenger av skolens ønsker og elevenes alder. Når elevene i ungdomsskolen skal gjøre seg kjent med ulike yrker og utdanningsveier kan en bonde fortelle om mulighetene i landbruket

Noen lokale bondelag kan også besøke ungdomsskolen med heldags undervisningsopplegg. Det finnes to slike heldagsopplegg: "Trygg på jobb - med landbruk som eksempel" og "Landbruksspillet". 

Bondelagets fylkeskontor kan gi nærmere informasjon om det finnes lokale bondelag i området.

Gårdsbesøk

Gjennom å besøke en gård kan elevene få opplevelser som gir kunnskap. Gården er en spennende læringsarena som kan hjelpe skolen å oppfylle mange ulike mål i læreplanen. Samarbeid med gården kan være en enkelt dagstur men det kan også være et prosjektsamarbeid der skolen følger gården gjennom hele året.

For skoler i bygdemiljøer kan skolekontakten i det lokale bondelaget formidle kontakt med gårder å besøke. I byer og tettsteder kan Bondelagets fylkeskontor gi tips om aktuelle besøksgårder.

Mange gårder tar i mot skoleklasser hele året og kan ha ulike undervisningsopplegg om planter og dyr. Noen besøksgårder arbeider også med gårdsturisme med mer.

Folkhelseinstituttet har et infoark om gårdsbesøk: Barn og gårdsbesøk

 

Lenkesamling - skole

Denne siden inneholder lenker som kan være til nytte både for elever, lærere og bønder som samarbeider med skolen. Noen av lenkene er til sider på engelsk, dansk og svensk.

Barneskole

Her finnes noen aktivitetsopplegg til bruk i skolen eller ved gårdsbesøk. Materiellet passer sammen med heftene i serien "...boka" mi som kan bestilles i nettbutikken.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere