Nyheter

En ny bondevenn i Nordland Bondelag

Regiondirektør i Nordland NHO Odd Henriksen ble i dag utnevnt til bondevenn i Nordland Bondelag

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Steigen Bondelag har kåret sine bondevenner

Den 10. april markerte Steigen Bondelag Bondevennkampanjen på Steigen Vertshus

Prosjekt Utmark klager på avslag – søknad om bruk av viltkamera i tilsyn av jervebåser

Prosjekt Utmark søkte våren 2012 (15.6.2012) Direktoratet for Naturforvaltning (DN) om dispensasjon til å bruke viltkamera som fullverdig tilsyn av jervebåser. Denne dispensasjonen skulle brukes av prosjektaktører innlemmet i prosjektet Bedre jervejakt i Nordland. 13. februar 2013 mottok Prosjekt Utmark avslag på søknaden. Klage er nå sendt til Miljøverndepartementet.

Løkta bondelags bondevenn aksjon.

Vi utnevnte seks bondevenner som alle fikk t-skjorte og diplom.

Resultater sperrevassdrag i Nordland 2012

Sommeren 2012 ble det utført undersøkelser vedrørende innslag av oppdrettsfisk, samt påslag av lakselus i 10 små vassdrag i Nordland. Totalt ble det registrert over 10 000 fisk, fordelt på 904 laks, 7085 sjøørret og 2363 sjørøyer.

Dønna Bondelags Bondevenn-Aksjon på Dønna

Ca.25 personer fikk vafler med tilbehør til sin lunsjpause på kommunehuset på Dønna.

Aksjon Bondevenn i glasshuset i Bodø

10. april arrangerte vi Bondevenn aksjonen og utnevnte 10 nye Bondevenner

Bygdefolkets dag 2013 og sesongåpning av Beiarelva.

Beiarn Landbrukslag og Beiarn Bondekvinnelag har i år gleden av å arrangere Bygdefolkets dag på Moldjord skole i Beiarn den 22. Juni 2013.

Invitasjon til Markakonferansen 18. april 2013 kl 10.00 – 16.00

Tema: Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland- landbruket som kompetansenæring

Våre samarbeidspartnere