Odd Henriksen ble utnevnt for sin positive holdning til landbruket.

En takk til en støttespiller for Norsk landbruk fra Nordland Bondelag

Til venstre Fylkesleder Bernt Skarstad som utnevner regiondirektør i NHO Nordland Odd Henriksen til bondevenn.