Grov ørret fra Laksådalsvassdraget

Det ble tatt skjellprøver av all laks som ble fanga i fellene, og skjellanalyser viste at innslaget av rømt oppdrettslaks utgjorde kun 1,33 % av den totale oppvandringa av laks til de undersøkte vassdragene.

Her kan du lese resultatene av Sperrevassdrag i Nordland 2012

Rapport Sperrevassdrag i Nordland