Løkta bondelag har i åtte år hatt egen bondelags kokk Halvard Mikalsen. I tilleg til å lage årsmøte middagen vår driver han butikken på Løkta, denne har egen mini felleskjøp avdeling til stor glede for våre 21 bønder. Han åpner snart en ny cafe og driver i tilleg som kokk. Han blir mer og mer brukt i større og mindre arrangementer hvor maten er viktig. Halvard utviser ekte kjærlighet til norsk mat i alle hans prosjekter.

Bondevenn Halvard Mikalsen

HL økonomiservice avd Løkta har tre ansatte og disse utnevnte vi som bondevenner fordi de er et godt eksempel på hvordan landbruket skaper ringvirkninger og arbeidsplasser som ikke direkte behandler våre produkter.

Wiggo Paulsen sin erfaring og kunnskap gjør oss istand til å ta gode gjennomtenkte besluttninger. Han er en sentral person i mange driftsutbygginger på Helgeland, og er med på  å bygge næringa inn i fremtiden.

Bondevenn Wiggo Paulsen

Rita Holthe er regnskapsfører og sørger for at vi har alt iorden til rett tid. Hun er alltid blid og hjelpsom, til og med når hun maser på de av oss som av og til er for sene å levere inn papirer.

Bondevenner fra venstre Rita Holthe, Arvid Mikalsen og Wiggo Paulsen.

Arvid Mikalsen ble også utvent som bondevenn for Løkta bondelag

Våre to veterinærer Bjørn Inge Rikhardsen og Line Grønnås ble også utnevnt som bondevenner, men hadde ikke mulighet til å være med på arrangementet.

Leder i Løkta Bondelag
John Erik Johansen