Nyheter

Stilling som rådgiver i Nordland Bondelag

Annengangs utlysning av rådgiverstillingen med ny søknadsfrist 18. april 2013.

Resolusjon fra årsmøtet Nordland Bondelag "Alle skal få"

Ungdomsgruppa anbefaler at lokale bondelag (i hovedsak Sortland Bondelag og Vefsn & Grane Bondelag), styremedlem i Nordland Bondelag og ungdomsgruppa arbeider videre med en case ift rekruttering til naturbruksskolene.

Årsmøte Nordland Bondelag

Det nye styret i Nordland Bondelag

Unge bønder kurs 2013

Det ble avholdt Unge Bønder kurs på Radisson Blu Hotell i Bodø, 22. – 24. februar. Det var 28 deltakere på kurset.

Våre samarbeidspartnere