Her orienterte Bondelagsleder om bakgrunnen for denne landsomfattende aksjonen.
Vi vil snakke opp personer som har gode holdninger til landbruket, og som bidrar i positiv rettning. Derfor har styret i Dønna Bondelag valgt ut 6 personer som tildeles diplom og skjorte pålydende Bondevenn. Styret i Bondelaget hadde mangen bondevenn-kandidater å ta av, men disse 6 har hver bidratt på sin måte til fordel for landbruket i Dønna.

Mette A. Anfindsen(Kommunalsjef, tidl.Rektor Dønna barne og ungdomsskole), Karsten Vang (Landbrukskonsulent), Ole-Christian R.  Wik (Leder i Dønna Bondelag), Anne Sofie MathisenOrdfører i Dønna), og Jørn Høberg(Landbrukssjef i Dønna). Det må nevnes at to personer som også fikk Diplom og T-skjorte var fraværende. Disse var Leonid Rødsten og Skjalg Høberg.

Bondevenner på kantina.

Kaffe, melk,vafler med tilbehør-Gode landbruksprodukter.