Spørsmål: 

Jeg har de siste ni år vært medlem i en maskinring. Denne var uregistrert og uformalisert frem til 2012, da den ble registrert som et samvirkeforetak etter samvirkeloven.

Ringen har bevisst operert med relativt høye timepriser for maskinleien ut til medlemmene, og gjennom driften de siste år har vi bygd opp en betydelig formue i form av nedbetalt maskinpark.

Nå har samarbeidsklimaet i maskinringen blitt meget vanskelig, og jeg ser ikke annen mulighet enn å melde meg ut.

Jeg lurer da på hvilken rett jeg har til å ta med meg en andel av nettoformuen ut? Gjennom å betale timeleie på maskinene i ringen har jeg bidratt til oppbygging av nettoformuen og må vel ha rett på en andel av denne?

​Svar: 

Etter samvirkeloven § 22 har medlemmene i et samvirkeforetak ikke rett på noen andel av selskapsformuen ved utmelding. Ved utmelding kan medlemmet, med mindre vedtektene sier noe annet, ta med seg sitt opprinnelige andelsinnskudd med forrenting. Merk at forrentning av andelsinnskuddet ikke er noen ordinær form for løpende rente, men en form for overskuddanvendelse som sjelden er brukt aktivt i en maskinring. Medlemmene kan også ta med seg sin medlemskapitalkonto, men igjen, en medlemskapitalkonto er også en særskilt form for overskuddsanvendelse i samvirkeforetak som sjelden benyttes.

Den generelle selskapsformue i form av nedbetalte maskiner og andre driftsmidler har et medlem ingen rettighet til ved utmeldelse. Prinsippet er at du kommer «tomhendt» inn med unntak a et eventuelt andelsinnskudd, og går like tomhendt ut igjen ved utmeldelse.

Det korte svaret på spørsmålet er altså «nei».

Dette reflekterer et sentralt kjennetegn ved samvirkeforetaket: i et samvirkeforetak er man medlem og har sin glede av denne posisjonen ved sin aktive bruk av medlemsfordelene. Typisk er dette  adgang til å selge sin produksjon via et salgslag, adgang til fordelaktige innkjøp via et innkjøpslag, eller som her adgang til å kjøpe maskintimer. Dette i motsetning til aksjeselskapet der man er eier og har sin glede av denne posisjonen i form av rett til utbytte og andel i økningen av selskapets verdi.

Samtidig vil mange samvirkeforetak ha vedtekter som sier at medlemmene skal ha en andel av nettoformuen ved oppløsning. Merk at dette da er på basis av samhandling med  foretaket, ikke ut fra en eierposisjon.

Når en maskinring organisert som samvirkeforetak driver slik at det bygges opp en stor selskapsformue kan dette fort oppleves urimelig for enkeltmedlemmer som melder seg ut, for eksempel grunnet uoverensstemmelser som her, eller grunnet opphør av drift. Særlig hvis maskinringen få år senere oppløses og de gjenværende medlemmer deler formuen. Maskinringer som bygger opp betydelig formue kan vurdere aksjeselskap som alternativ organisasjonsform for å unngå dette. Alternativt bør man være bevisst på å ikke bygge opp stor formue i laget, men la overskuddet gå tilbake til medlemmene i form av etterbetaling ut fra samhandling med foretaket, eller rett og slett regulere prisene slik at man begrenser overskuddet og dermed formuen.