Skatt og merverdiavgift – jakt i egen skog

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Jeg er eier av en skogeiendom med jaktrett. Tidligere har jeg leid ut jaktretten, men ønsker nå å utnytte jaktretten selv. Antageligvis kommer jeg til å selge noe av kjøttet. Jeg vet at utleie av jaktrett er skattepliktig, men er det skattepliktig å utnytte jaktrett i egen skog selv? Må det beregnes merverdiavgift ved eventuelt salg av kjøttet?

Svar: Inntekt fra jakt, herunder utnyttelse av jaktrett i egen skog, er skattepliktig inntekt. En forutsetning for skatteplikt er likevel at skogseiendommen din er såpass stor at du etter arealnormen i din kommune har minst èn fellingstillatelse.

Selve skattleggingen skjer etter en nettobetraktning. Det er verdien per felte dyr som skal skattlegges, og det skal ikke gjøres fradrag for utgifter til hundehold, våpen, skyteprøve mv. Verdien per felte dyr er fastsatt etter sjablong i takseringsreglene § 3-2-5. I takseringsreglene for 2018 er fordel per felte dyr verdsatt til kr. 8000 for eldre elgokse, kr. 6300 for elgkalv + ungdyr (1 ½ år), kr. 2900 for elgkalv, kr. 1450 for reinsdyr (voksen) og kr. 2700 for hjort. (Satsene for 2019 vil fremgå av takseringsreglene 2019 når disse er klare).

Inntekten fra jakt skal tas til inntekt i året, og skal ifølge skatteloven § 14-81 ikke tas til periodisering via tømmerkontoen.

Dersom du videreselger kjøttet, skal du ved inntektsføringen fastsette verdien per felte dyr etter de satser som følger av takseringsreglene § 3-2-5, selv om du selger kjøttet til en annen pris. Er du registreringspliktig for merverdiavgift skal det beregnes utgående merverdiavgift ved salg av kjøttet. Utgående merverdiavgift skal beregnes på grunnlag av salgsprisen. Det er redusert merverdiavgiftssats (15 %) på godkjente næringsmiddel, dvs. for kjøtt som er kontrollert og godkjent.

God jakt!

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Hevd av bruksrettigheter

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om hevd av bruksretter over fast eiendom, som for eksempel veirett eller beiterett. I denne artikkelen gjennomgås hovedvilkårene for hevd av bruksrettigheter.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere