Overdraglese av gårdsbruk - etteroppgjør

Publisert 28.01.2013
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Vi er et ektepar som ønsker å overdra gården til vår eldste datter. Gården ligger i et område som kan bli berørt av boligutbygging, og vi ønsker at våre to yngre barn også skal få en eventuell gevinst ved salg av tomteområde i fremtiden. Finnes det en mulighet for å sikre de barna som ikke overtar eiendommen i kjøpsavtalen med vår eldste datter, og hvordan vil dette slå ut skatte- og avgiftsmessig for barna våre?

Svar: I avtalen mellom dere og deres datter kan det tas inn en klausul hvor søsknene får rett til en del av vederlaget i en periode etter at datteren har overtatt gården. Det følger av odelsloven § 57 at søsken har krav på et slikt etteroppgjør uavhengig av om dette fremgår av kjøpsavtalen eller ikke, i inntil 10 år etter overdragelsen. For å gardere seg mot tvil omkring dette spørsmålet, er det likevel best å regulere slikt etteroppgjør direkte i avtalen. Det er også adgang til å avtale etteroppgjør for lenger tid enn 10 år.

Ved et eventuelt salg av et tomteområde vil eier av gården bli skattepliktig for sin andel av gevinsten. Marginalskatten vil bli beregnet med opp til 51 % dersom eier har drevet jorda. Er eiendommen bortforpaktet vil skatten bli beregnet med 28 %. For søsknene som ikke er eiere vil gevinsten anses som arv fra foreldrene. For søsknene vil det bli beregnet arveavgift med 6 % av det som overstiger fribeløpet (kr 470 000 fra hver av foreldrene) inntil kr 800 000 (fra hver av foreldrene), og deretter 10 %.

Det fremgår av forarbeidene at gevinsten skal fordeles mellom søsknene på en måte som etter forholdene anses rimelig. Det innebærer at gårdens eier, som investerer og tar risiko i forbindelse med utbyggingen, kan sitte igjen med en større andel enn sine søsken. I tillegg er det antatt i underrettspraksis at det skal foretas en nettofordeling. I praksis vil dette si at etter at skatt og arveavgift er betalt, skal beløpet fordeles likt mellom søsknene.

 

Marianne E. Imerslund
advokatfullmektig
 

24.10.2012

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere