Spørsmål: Jeg er 19 år, og skal begynne som avløser for en nabo. Planen er at jeg skal være ringehjelp, og jeg har derfor ingen faste arbeidsdager. Har jeg krav på minstelønn når jeg er ufaglært?

Svar: Det finnes ingen generell minstelønn for arbeidstakere i Norge. Innenfor enkelte bransjer er det likevel innført minstelønnssatser. Av forskrift om tariffavtale for jordbruk og gartneri følger det at for jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen gjelder det ulike minstelønnssatser.

At det er forskriftsfestet minstelønn innebærer at det ikke kan avtales dårligere lønnsvilkår. Det er likevel ingenting i veien for at dere avtaler gunstigere lønnsvilkår, for eksempel at du for enkelte innhøstingsarbeider skal utføre arbeidet på akkord. Forutsetningen er at du betales minstelønn, slik at lønn for akkordarbeidet kommer i tillegg.

Minstelønnssatsene fremforhandles av Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Drikke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen siden.

For ufaglærte avløsere over 18 år er minstelønnen kr 143,05. For hvert år vil du opparbeide deg ansiennitet som gir deg rett på høyere minstelønn. Du har også krav på et tillegg på 25 % per arbeidet time mellom lørdager kl. 12 og søndager kl. 24, samt helligdager.

En fullstendig oversikt over dine rettigheter finner du i Overenskomst for jordbruks- og gartnerinæringene 2018-2020.