Kjøpsloven § 25

Publisert 16.08.2012
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Jeg kjøpte en 30 år gammel traktor som drive en gjødselpumpe slik at jeg frigjorde min ”vanlige” traktor til andre formål. Dette informerte jeg selger om ved kjøpet. Da traktoren ble koblet på viste det seg at kraftuttaket var defekt. Reparasjon ville være mulig, men uforholdsmessig dyrt. Jeg kontaktet selger, og ba om å få omgjøre kjøpet. Han nekter under henvisning til at traktoren ellers er i meget bra stand alderen tatt i betraktning, og var lavt priset. Hvilke rettigheter har jeg?

Svar: Kjøpsrettslig hevningsadgang er forbeholdt de tilfeller hvor mangelen utgjør et ”vesentlig kontraktsbrudd”, jf kjøpsloven § 25. En annen formulering er at kjøper må ha rimelig grunn til å ville si seg løst fra kontrakten.

Ved handel med gamle maskiner til lav pris er det ofte begrenset hva du som kjøper kan forvente deg. Du kan ikke forvente at en gammel traktor har samme yteevner og funksjoner som en moderne traktor. Ei heller at en traktor fra tidlig 70-tall skal ha samme ytelsesevner som da den var ny.  Et fungerende kraftuttak er en ganske sentral del av en landbrukstraktors funksjonsevne, men selv om kraftuttaket er defekt vil dette ikke nødvendigvis i seg selv utgjøre en vesentlig mangel som gir hevningsrett. Dette særlig hvis maskinen for øvrig var i så god teknisk tilstand som man kunne forvente etter alder og pris. Vurderingen vil bli en annen ved kjøp av en nyere og dyrere maskin. 

Du hadde imidlertid et meget spesifikt mål for øye med kjøpet, noe som ble formidlet til selger. Når traktoren pga en defekt ikke kan utføre den tiltenkte oppgaven, må det kunne konkluderes med at ditt formål med kjøpet ikke kunne oppnås. Selger var kjent med ditt formål med kjøpet, og det er åpenbart at han burde kjenne til en så betydelig defekt ved traktoren. Du kan da hevde at formålet med kjøpet har blitt ”vesentlig forfeilet”, og at dette ikke var upåregnelig for selgeren. Dette er et sterkere begrep enn ”vesentlig mangel”, og gir et tydeligere grunnlag for å heve kjøpet enn mangelen alene. 

Etter dette har du mest sannsynlig adgang til å kreve kjøpet hevet etter kjøpsloven § 25. I mange tilfeller vil en ikke ha en umiddelbar adgang til å heve, men isteden først gi selger mulighet til å rette feilen. I tilfeller som dette, der kostnaden ved reparasjon fort kan overstige markedsverdien for kjøpsobjektet, vil retting være lite aktuelt.

Anders Bjørnsen
advokat

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere