Spørsmål:

Jeg vurderer å delta på en fagtur til Tyskland med besøk hos diverse skogsforvaltere, biofyringsanlegg og bedrifter som driver gårdsturisme. Kan jeg trekke kostnadene til dette fra inntekten?

Svar:

Utgifter til studiereiser er fradragsberettiget når de er pådratt for å erverve, sikre eller vedlikeholde skattepliktig inntekt etter skatteloven § 6-1. Forutsetning er at utgiftene har som formål å vedlikeholde dine yrkesmessige kunnskaper eller holde deg à jour med utviklingen i yrket. Slik sett vil utgifter til messer for teknisk utstyr, bedriftsbesøk, rene fagkurs og seminarer kunne være fradragsberettigede.

Det er vår erfaring at skatteetaten vil vurdere studiereiser etter en hovedsakelighetsvurdering, hvor hovedformålet med reisen vurderes ut fra fordelingen av faglig/ikke-faglig innhold. Dette vil lede at du enten får fradrag for reisen i sin helhet, med unntak av kostnader som utelukkende gjelder ikke-faglige formål, eller ikke får fradrag for reisen overhodet, med unntak av de enkeltkostnader som åpenbart gjelder faglige formål.

Det er rimelig klart at du ved deltagelse på et faglig seminar i utlandet fortsatt ikke kan fradragsføre en barregning eller et besøk i fornøyelsespark. På den annen side vil du på en tur av hovedsakelig fritidspreget karakter fortsatt kunne fradragsføre de konkrete kostnadene til inngangsbillett på et foredrag om f eks ugrasbekjempelse uten kjemikalier.

Kostnader til din ektefelles eller samboers deltakelse vil gjennomgående ikke være fradragsberettiget. Dette kan stille seg annerledes dersom begge arbeider i landbruksvirksomheten, og det ut fra næringsmessige hensyn er naturlig at begge deltar.

Du må være forberedt på å dokumentere turens innhold, og vise hvordan den er næringsmessig relevant for din drift overfor skatteetaten.