Fradragsrett for studietur

Publisert 23.02.2012
  • Tips en venn om denne siden

Kan man få trekke fra utgifter for studietur på skatten?

Spørsmål:

Jeg vurderer å delta på en fagtur til Tyskland med besøk hos diverse skogsforvaltere, biofyringsanlegg og bedrifter som driver gårdsturisme. Kan jeg trekke kostnadene til dette fra inntekten?

Svar:

Utgifter til studiereiser er fradragsberettiget når de er pådratt for å erverve, sikre eller vedlikeholde skattepliktig inntekt etter skatteloven § 6-1. Forutsetning er at utgiftene har som formål å vedlikeholde dine yrkesmessige kunnskaper eller holde deg à jour med utviklingen i yrket. Slik sett vil utgifter til messer for teknisk utstyr, bedriftsbesøk, rene fagkurs og seminarer kunne være fradragsberettigede.

Det er vår erfaring at skatteetaten vil vurdere studiereiser etter en hovedsakelighetsvurdering, hvor hovedformålet med reisen vurderes ut fra fordelingen av faglig/ikke-faglig innhold. Dette vil lede at du enten får fradrag for reisen i sin helhet, med unntak av kostnader som utelukkende gjelder ikke-faglige formål, eller ikke får fradrag for reisen overhodet, med unntak av de enkeltkostnader som åpenbart gjelder faglige formål.

Det er rimelig klart at du ved deltagelse på et faglig seminar i utlandet fortsatt ikke kan fradragsføre en barregning eller et besøk i fornøyelsespark. På den annen side vil du på en tur av hovedsakelig fritidspreget karakter fortsatt kunne fradragsføre de konkrete kostnadene til inngangsbillett på et foredrag om f eks ugrasbekjempelse uten kjemikalier.

Kostnader til din ektefelles eller samboers deltakelse vil gjennomgående ikke være fradragsberettiget. Dette kan stille seg annerledes dersom begge arbeider i landbruksvirksomheten, og det ut fra næringsmessige hensyn er naturlig at begge deltar.

Du må være forberedt på å dokumentere turens innhold, og vise hvordan den er næringsmessig relevant for din drift overfor skatteetaten.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere