Økonomi

  • Tips en venn om denne siden

Denne siden innholder informasjon om kassererens oppgaver og eksempler til hjelp i økonomiarbeidet.

Kassereren har ansvaret for lagets økonomi og skal føre lagets regnskap og sørge for at det blir revidert før årsmøtet. Kasserer har også ansvar for inn- og utbetalinger via bank og eventuelt kontantbeholdning. Styret skal jevnlig orienteres om økonomien, og kassereren skal ha oversikt over reglene for utbetaling av godtgjørelser til tillitsvalgte der det er aktuelt. Mer om kassererens oppgaver. 

Betalingsløsninger - M-cash og Vipps

Lokal- og fylkeslag har mulighet til å benytte M-cash og Vipps. Alle lokallag kan benytte begge løsningene, men Vipps krever at du har konto hos DNB (m-cash har ingen slike begrensninger).

Norges Bondelag sentralt står som administrator og lokallagene kan få opprettet egen bruker ved å ta kontakt med administrasjonsavdelingen i Norges Bondelag (Leif Slåtten). For å få opprette en bruker trengs kun navn, adresse og kontonummeret på lokallaget, og kontaktperson med navn og mailadresse.

Litt om de forskjellige tjenestene:
M-cash: Når det har blitt opprettet egen bruker vil lokallaget ha fått sitt eget utsalgssted/bruker på M-cash, og kan fritt administrere sin egen «nettbutikk». Alt salg kommer direkte inn på bankkontoen til lokallaget. Lokallagets konto vil bli belastet med kr 1,- for verifisering av konto – men dette beløpet blir refundert ved første salgsoppgjør. M-cash sin påloggingsside.

Vipps: Når det har blitt opprettet egen bruker vil lokallaget ha fått sitt eget Vipps nummer. Alt salg kommer direkte inn på bankkontoen til lokallaget. Lokallagets konto vil bli belastet med kr 1,- for verifisering av konto – men dette beløpet blir refundert ved første salgsoppgjør.

Landkreditt Bank

Landkreditt tilbyr lokallag å åpne vekstkonto:

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere