Vi vil ha innspill

Av Inga Frøseth Rossing,
  • Tips en venn om denne siden

Utkast til nytt næringspolitisk program for perioden 2020-2024 er lagt ut på høring, vi vil ha innspill fra lokallagene.

Sendt til alle lokallagsledere

Onsdag 30.januar ble utkast til nytt næringspolitisk program sendt ut på høring til alle lokallagsledere i Trøndelag. Sammen med utkastet var en link til questback, som alle skal svare på. 
HØRINGSFRIST 12.FEBRUAR
 

Delt i fire tema

Utkastet til nytt næringspolitisk program har fire hovedsatsingsområder, hvor bærekraftig landbruk og produksjon er gjennomgående. 
- Norsk matproduksjon i et klima i endring
- Marked og verdiskaping
- Areal - landbruket skal bruke landet
- Landbrukets samfunnsoppdrag

Programutkastet er utarbeidet av et utvalg nedsatt av styret i Norges Bondelag og består av:

  • Bodhild Fjelltveit (leder) og Erling Aas-Eng, fra styret i NB

  • Fylkeslederne Thorleif Müller (Vestfold), Anders Felde (Sogn og Fjordane), Svein Olav Thomassen (Troms)

  • Organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen (Østfold)

 

Du kan lese hele saken om nytt politisk program på hovedsiden til Norges Bondelag eller laste ned utkast til nytt næringspolitisk program.

Vi må profesjonalisere vår kommunikasjon

Innspillsmøte foran jordbruksforhandlingene 2020, med fag- og samvirkeorganisasjonene i Trøndelag gjennomført, med sterke fornemmelser om to ting: økte målpriser og styrket samvirke.

Fem ungdommer står i drivhus

Pyroeffekter på Skjetlein vgs!!

Etter vinterferien braker det løs med et forskningsprosjekt hvor fem elever, Sintef, NTNU, laboratorium i Tyskland og en hjemmesnekra biokull-reaktor er involvert. Skjetleins forskerelever skal være med å redde verden – litt.

Vi er sammen for dyra

Husdyraktører i Midt-Norge jobber fortsatt tett med Mattilsynet, region Midt, i nettverket Sammen for dyra.

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Mandag
02
mars

Ny E6 gjennom Innherred - men til hvilken pris?

Kantine, Levanger Videregående skole
Mandag
16
mars

Årsmøte i Trøndelag Bondelag

Scandic Hell, Stjørdal

Våre samarbeidspartnere