Sendt til alle lokallagsledere

Onsdag 30.januar ble utkast til nytt næringspolitisk program sendt ut på høring til alle lokallagsledere i Trøndelag. Sammen med utkastet var en link til questback, som alle skal svare på. 
HØRINGSFRIST 12.FEBRUAR
 

Delt i fire tema

Utkastet til nytt næringspolitisk program har fire hovedsatsingsområder, hvor bærekraftig landbruk og produksjon er gjennomgående. 
- Norsk matproduksjon i et klima i endring
- Marked og verdiskaping
- Areal - landbruket skal bruke landet
- Landbrukets samfunnsoppdrag

Programutkastet er utarbeidet av et utvalg nedsatt av styret i Norges Bondelag og består av:

  • Bodhild Fjelltveit (leder) og Erling Aas-Eng, fra styret i NB

  • Fylkeslederne Thorleif Müller (Vestfold), Anders Felde (Sogn og Fjordane), Svein Olav Thomassen (Troms)

  • Organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen (Østfold)

 

Du kan lese hele saken om nytt politisk program på hovedsiden til Norges Bondelag eller laste ned utkast til nytt næringspolitisk program.