Den årlige møteplassen for samvirkeorganisasjonene og faglagene i Trøndelag, hvor (nå) Trøndelag Bondelag inviterer til å komme med innspill foran jordbruksforhandlingene, ble denne uka gjennomført i Trondheim. Dagen la opp til at de inviterte fikk presentere sine hovedprioriteringer, og fokusfelt for Trøndelag Bondelag.

Fylkestyret i Trøndelag Bondelag, sammen med adminstrasjonen, jobbet deretter med å sy sammen den kunnskapen medlemmene i styret har om næringa, kjennskapen til lokallaga, samvirkenes innspill og det lokallagene selv har meldt inn (questback) til ett felles innspill fra Trøndelag Bondelag.

- Vi må profStyremedlem og sauebonde Eivind Såstad Mjøenesjonalisere oss i forhold til kommunikasjon, for å nå ut med alt det gode næringa bidrar til i samfunnet. Dette har spesielt stor betydning i saken om utnytting av beiteressurser, og i diskusjoner om rovdyr, uttaler styremedlem i Trøndelag Bondelag, Eivind Såstad Mjøen.

Dagen resulterte i en enighet om at, skal det være mulig å nå ut med et samlet budskap, er det vesentlig at vi er spisset på våre prioriteringer, men samtidig tar hensyn til alle produksjoner og lokallagene sine innspill.

- Dette er et grasrotarbeid, påpeker fylkesleder, Kari Åker.

Samle ikke splitte

Samvirketanken har alltid stått sterkt i Trøndelag, kanskje spesielt fordi vi har noen av de største melkekommunene i landet. Fokus på melkekvoter, PU-ordning og RÅK-midler er tema som går igjen i debatten. Norges Bondelag har tidligere uttalt at de er bekymret for utviklingen til norsk melkeproduksjon, noe som delvis gjenspeiler seg i flere av innspillene fra lokallagene.

Samtidig må det jobbes med å få fram andre produksjonsmuligheter som vi innehar i det allsidige landskapet som Trøndelag er. Kun på Frosta alene produseres det et sted mellom 35-40 ulike sorter frukt og grønt, per i dag, i følge Inger Oldervik, grønnsaksprodusent på Frosta og 1. varamedlem i Trøndelag Bondelag.

- Flere børe kjenne til dette, og det er vesentlig å jobbe sammen, om mulighetene for Trøndersk landbruk. 

Må skape balanse

Dersom lønnsnivået til bonden skal kunne økes, er det viktig at en økning bidrar til balanse i markedet. Balanse i markedet avhenger av flere faktorer. Først og fremst betyr det at etterspørsel ~ produksjon.

Nærmere forklart betyr det: hva bonden faktisk får for produktene sine, som i mange tilfeller kan reguleres med økte målpriser, f.eks. på svin og korn. I tillegg til hva forbrukeren ønsker, som igjen lar seg regulere av hva prisen på produktene er, hvordan produktene blir framstilt, kvalitet, markedsføring, "trender" i samfunnet, osv.

Fra dagen med innspill var det viktig for aktørene å få fram at også at midlene som går til for eksempel forskning på avl, økt dyrevelferd, beitetiltak, forskning, rovdyrsikring, helse for bonden, ferie og sykdomsavløsere bør vedlikeholdes og kanskje også økes. 

Den norske landbruk er en velsmakende burger

Se for deg at norsk landbruk er som en saftig burger med frisk salat, ost, bacon, tomater, storfe/kylling/saue/svinekjøtt, og grovt velsmakende brød, bakt med honning og en skive eple med yoghurt til dessert - da har du truffet godt i valget ditt. Og nettopp slik samarbeider trønderske og norske bønder om å bidra til et velsmakende måltid for deg, hver eneste dag.