Bekymret for utviklingen i norsk melkeproduksjon

Av Siv Iren Åmodt Moe,
  • Tips en venn om denne siden

For å kunne opprettholde et landbruk over hele landet, mener vi at det nå er viktig å se på hvordan vi kan beholde og øke markedet for norsk melk.

PU-ordningen
Prisutjevningsordningen skal bidra til at melkeprodusentene får samme pris for melken uavhengig av geografisk lokalisering og anvendelsen på meieriet. Ordningen skal legge til rette for at målprisen på melk kan oppnås. Det er også et viktig hensyn å sikre like konkurransevilkår for meieriene som deltar i ordningen.

Vi i Norges Bondelag sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser med bekymring på at markedet for norsk melk reduseres, og frykter at det vil fortsette å krympe dersom ikke konkurransekrafta bedres. Det norske melkemarkedet er redusert, færre drikker melk og importen øker stadig gjennom handelsavtaler med EU. Sammen har vi sendt et brev til Landbruks- og matdepartemetet hvor vi ber om at behovet for de konkurransepolitiske virkemidlene blir vurdert som et virkemiddel som kan bidra til å styrke konkurranseevnen til all norsk melk. 

Bidrar til jordbruk over hele landet

Dette temaet er svært viktig for oss i Norges Bondelag siden norsk melkeproduksjon bidrar til jordbruk over hele landet. Markedsordningene, inkludert prisutjevningsordningen for melk (PU-ordningen), skal sikre mottak og avsetting av melken til bonden, uavhengig av hvor bonden holder til, og til samme pris. For bonden er det viktig å nå ut til et marked og at råvareprisen ikke blir stående i ro.

Et marked i endring

Markedet for meieriprodukter har endret seg, og Tine er ikke lenger en stor dominerende aktør i de mest befolkningstette områdene. Det er med andre ord ikke lenger ett nasjonalt marked, men store regionale forskjeller. Mens Tine er den klart største aktøren i Nord-Norge og befolkningstynne områder, kan andre aktører tillate seg å konsentrere seg om de mest attraktive markedene. Det kan påvirke Tines rolle og deres samfunnsoppdrag om et landbruk over hele landet.

Derfor mener vi nå at det er riktig å se på de konkurransepolitiske virkemidlene igjen, for å se om de fortsatt bidrar til det samme målet som tidligere. Det kan ikke være en automatikk i en videreføring. Vi vil være sikre på at virkemidlene bidrar til å sikre melkeprodukter over hele landet, slik det er meningen. 

 

 

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere