Næringa i Trøndelag (varemottakere og veterinærforeningen) har etablert en ressursgruppe som bønder som har påvist ringorm kan henvende seg til dersom de ønsker bistand til saneringsplan og -gjennomføring. De som er med i denne gruppa vil hente inn kompetanse og erfaringer fra Rogaland der det tidligere har vært større ringormutbrudd. Bistand blir på det bonden ønsker hjelp med og vil tilpasses den enkelte. Det er Kolbjørn Nybø i TINE som leder denne gruppa.

Utdrag fra saneringsplakat fra Veterinærinstituttet:

Saneringsplanen har som hovedmål å fjerne smitte fra hele gården!

  1. Dyr med symptomer er smittsomme og smitter ut miljøet og derfor kan ikke vasking og desinfeksjon av bygg og utstyr starte før alle dyr er friske og frie for symptomer
  2. Vaksinerte dyr er immune, og infeksjonen får ikke etablert seg på dyra, men smitte fra miljø kan likevel sette seg i pelsen.
  3. Miljøsmitte er utfordrende og den er høyest der dyra ha vært, men folk og dyr kan dra smitte med seg over til andre rom/hus og kjøretøy via klær/skotøy. Vask og desinfeksjon skal fjerne miljøsmitten.

    Hele plakaten finner du HER.