Leders tale

Fylkesleder Kari Åker innledet dagen med et tydelig budskap: matprodusenten må prioriteres først, ikke sist.

Noen hovedpunkter:

 • Hverdagen ble snudd på hodet, i starten av 2020, det ble mye grubling og endringer. Likevel var det ingenting som var tilfeldig dette året, heller.
 • Vi må bli bedre til å kommunisere ut, holde alle godt oppdatert. 
 • Todelingen med et sterkt landbrukssamvirke og Bondelaget, er nok grunnen til at vi har landbruk over hele landet.

Les gjerne hele leders tale.

Innspill til jordbruksforhandlinger vedtatt

- Jeg er aller meste spent på innspillet til årets jordbruksforhandlinger. Er det ingen som sier noe, så tyder det vel på at vi har gjort en god jobb? fortalte en spent fylkesleder Kari Åker, på starten av dagen. 

Digitalt årsmøte 2021

Erend Fiskum, nestlder i Trøndelag Bondelag påpekte at innspillet som kommer fra Trøndelag, også er viktig for landbruket i hele landet.

– vi skal jobbe for den beste inntekten til bonden, i år også!

Julie og Svein Haugan er vinner av Bondeprisen

Landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag, Tore Bjørkli delte på vegne av Sør Trøndelag landbruksselskap ut prisen. Prisen er en hederspris, og tildeles personer som fremstår som forbilder, fremmer det å bygge og bo i Bygdenorge.

Om vinnerene sier juryen dette: Julie og Svein er unge bønder som har valgt å satse på melkeproduksjon. Julie er har vært Tine-rådgiver og er godt kjent i miljøet. Begge legger opp til å drive fulltid, på sikt. Gode formidlere gjennom sosiale medier. Her kommer det fram viktige og informativ informasjon om dagens landbruk.

Premien er litografisk bilde, laget av Åse juul , med tittelen "happy cow", treffende mener Tore BjørkliParet kjøpte gården i Roan i 2018. Kjøpte opp sameiet. 286 daa dyrkajord + 150 daa. Melkekvote 188 liter, + gras til eget husdyrhold.

Ombygd til løsdrift, jobber med å få til melkerobot.

Godt eksempel på rekruttering til landbruket! Et eksempel til etterfølgelse.

 

 

 

- Takk for prisen- den står høgt i kurs. Etter et drøyt år som melkeprodusenter, er det stor stas å kunne motta en sånn pris. Vi begge er aktive på bruket – heltidsbønder begge to, legger Julie til. Tusen tusen takk for denne prisen!

Valgnemndas innstilling vedtatt

Kari Åker gjenvalgt som leder for ett år, Erlend Fiskum forblir nestleder.

Her er innstillinga - vedtaket:

 • Fylkesleder for 1 år Kari Åker Rissa Bondelag
 • Styremedlem for 2 år Gunnar Alstad Skatval Bondelag
 • Styremedlem for 2 år Eivind Såstad Mjøen Opdal Bondelag
 • Styremedlem for 2 år Bjørnar Schei Fosnes Bondelag
 • Styremedlem for 2 år Tove Schult Melhus Bondelag
 • 1. varamedlem for 1 år Inger Oldervik Frosta Bondelag
 • 2. varamedlem for 1 år Yngve Røøyen Rindal Bondelag
 • 3. varamedlem for 1 år Marit Kviseth Byneset Bondelag
 • Nestleder for 1 år Erlend Fiskum Grong Bondelag
 • Ordfører og varaordfører for årsmøtet i 2022
 • Ordfører Karl Fredrik Okkenhaug Frol Bondelag
 • Varaordfører Knut Johan Singstad Heim Bondelag

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag, Valgnemnd for Trøndelag Bondelag, og godtgjørelse for tillitsvalgte vedtatt.

Les gjerne hele innstillingen.