Gratulerer som årets lokallag, det har dere fortjent! 

Dette var ordene til en stolt fylkesleder, Kari Åker, når prisen for årets lokallag 2020 ble "utdelt" på det digitale årsmøte i Trøndelag Bondelag.

Snåsa Bondelag er et lokallag som har hatt stor aktivitet over mange år. De har vært en aktiv bidragsyter til aktiviteter som fremmer landbruksnæringa i kommunen, og spesielt tilrettelagt for barn og unge.

Griseslakting, en fin arena for læring om næring. Foto: Marte H Berg (vert og arrangør)

Om årets lokallag sier styret dette:

  • Er deltaker i prosjektet Økt verdiskapning i landbruket i Inntrøndelag (Øvli-prosjektet)
  • Deltaker i Snåsa Næringsråd
  • Årlige aktiviteter: Bondetrim, grisslakting sammen med skolene på Snåsa, fjøsbesøk, fagmøter, pizzaaften.
  • Tett kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen.
  • Snåsa Bondelag gjør en aktiv vervejobb, 18 nye medlemmer under vervekampanjen forrige vinter.
  • Er aktive i lokalavisa Snåsningen.
  • Aktiv inn mot fylkeslaget; gir høringssvar, deltar på møter