Nyheter

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Færre personer bosatt på gårdsbruk i Troms

Antall innbyggere på landbrukseiendommer synker med 20 hver eneste dag i Norge. Andelen går tilbake også i Troms.

Bondelaget styrker dialogen med Sametinget

Innfører årlige møter.

Våre samarbeidspartnere